برچسب: اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای در شهرک صنعتی خوارزمی

  • اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای در تهران و حومه

    اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای در تهران رو به افزایش است و بیشتر بتن ریزی های کف با ماله پروانه ای انجام می شود دلیل آن هم این است که بتن ریزی با ماله پروانه ای باعث می شود کف کار صاف و صیقلی باشد و سرعت پیشرفت کار هم بالا است .…

09198473955