برچسب: اجرای کفپوش پلی یورتان

  • کفپوش پلی یورتان کاربرد کفپوش پلی یورتان

    کفپوش پلی  یورتان ها ترکیباتی هستند که در ساختار آن ها پیوند یورتان وجود دارد پلی یورتان  ( pu )نام عمومی پلیمر هایی است که دارای پیوند یورتانی می باشد. پیوند یورتانی از طریق واکنش افزایش بین یک گروه ایزوسیانات و یک ترکیب دارای هیدروژن تشکیل شده است. مهم ترین ویژگی های این گروه از پلیمر…

09198473955